• 2nd STREET TAIWAN 京站時尚廣場店
  • 2nd STREET TAIWAN 京站時尚廣場店
  • 2nd STREET TAIWAN 京站時尚廣場店
  • 2nd STREET TAIWAN 京站時尚廣場店
  • 2nd STREET TAIWAN 京站時尚廣場店
  • 2nd STREET TAIWAN 京站時尚廣場店

2nd STREET TAIWAN 京站時尚廣場店

地址
台北市大同區承德路一段1號2F(京站時尚廣場內)
聯絡電話
02-2550-5966
營業時間
週一至週四及假日 11:00 - 21:30
週五及週六(含假日前夕) 11:00 - 22:00
收購服務於閉店前1小時截止受理
※各店鋪閉店時間有所不同敬請見諒,閉店時間以百貨與商場公告為準。
搜尋詳細路線