• 2nd STREET TAIWAN 誠品生活新店店
  • 2nd STREET TAIWAN 誠品生活新店店
  • 2nd STREET TAIWAN 誠品生活新店店
  • 2nd STREET TAIWAN 誠品生活新店店
  • 2nd STREET TAIWAN 誠品生活新店店
  • 2nd STREET TAIWAN 誠品生活新店店

2nd STREET TAIWAN 誠品生活新店店

地址
新北市新店區中興路三段70號4F(誠品生活新店內)
聯絡電話
02-2911-2289
營業時間
週日至週四 11:00 - 21:30
週五及週六(含假日前夕) 11:00 - 22:00
收購服務於閉店前1小時截止受理
※各店鋪閉店時間有所不同敬請見諒,閉店時間以百貨與商場公告為準。
搜尋詳細路線